Mulle torsdag v 4

Vi började diskutera hur tjock vår ek är och om den är tjockare än den andra eken som vi ser över hustaken. Dagens projekt blev att undersöka saken. Barnens första idé var att ställa sig runt och se om de (8st) nådde runt. Det gick precis.

Så här tjock är den. Men hur ska man veta hur många meter det är? Efter många turer kom vi överens om att man kan använda tumstock och att man då behöver räta ut sträckan eftersom vi inte har ett sånt måttband som man drar ut och trycker på en knapp så att det stannar och som kan mäta runt.

Det blev fem meter. Sen gick vi till den andra eken. Där nådde 8 barn lätt runt. Det kändes som om den var smalare. Kanske man kan räkna hur många steg det är runt. Sedan tog alla lika många steg från staketet och rakt fram för att få en rak sträcka igen att mäta. Det blev väldigt olika långa sträckoroch de längsta var mycket längre än vad 8 barn nådde när de höll varandras händer. Ingen riktigt bra mätmetod alltså.

Man kanske kan lägga pinnar runt och mäta med dem med tumstocken. Det blev 7 meter och det var konstigt eftersom vi tyckte att den här eken var smalare än våran……

Till slut bestämdes det att vi skulle göra likadant som med vår ek. Det visade sig att 6 barn kunde nå runt och alltså var den smalare.

Samarbete och problemlösning på hög nivå och det var svårt men många bidrog med tankar och teorier som vi använde oss av.

Avslutning på lekplatsen.

Comments are closed.