Hjo

Välkommen till oss i Hjo! 

Vi finns på Villagatan 36, där vi huserar i en fin röd villa med en fantastisk gård! Här kan barnen sova ute under ett skärmtak och äta hemlagad frukost, lunch och mellanmål.
Våra öppettider är: 6.45-17.00. 

Under sommaren 2018 stänger vi vecka 28-31.

Vi har stängt den 23 december.

Vi stänger även 5 dagar/år för planeringsdagar.
För att kontakta Förskolan Ute i Hjo, ring: 0503-12447, 0721-88 02 68, Email: forskolanute@gmail.com 

Barngrupp

Vi har en åldersblandad grupp med barn i åldrarna 1-5 år. Vår barngrupp består av 26 barn. Ibland delar vi gruppen och gör olika aktiviteter. Det behöver dock inte vara åldersindelat, utan ofta delar vi in i grupper som det passar för aktiviteten.

Aktiviteter

Alldeles i närheten ligger Hjoåns naturreservat. Dit går vi ofta och tittar, undersöker och njuter. Vi har också nära till biblioteket som vi besöker med jämna mellanrum. En gång i veckan under höst och vår har vi friluftsfrämjandets barnverksamhet. Det innebär att barngruppen delas in i skogsknytte och skogsmulle. Då har barnen med sig lunchmatsäck som vi äter tillsammans. I dessa grupper tränar vi friluftsliv och gör många roliga äventyr.
Vi arbetar med läroplanen som grund och försöker för det mesta flytta den pedagogiska verksamheten utomhus. Att hitta matematiska former i skogen, skriva sitt namn i snön, måla med inlevelse på vårat utomhusstafli, lyssna på vilka fåglar som stannar kvar på vintern eller snickra en husvagn. Möjligheterna utomhus är oändliga!

2012: Under hösten 2012 var vårt utvecklingsområde ”gården med inriktning mot likabehandlingsplanen”. Det innebar att vi arbetade med hur vi kan utveckla och anpassa gården så att alla barn känner sig trygga och likvärdiga.

2013: Under det här året handlade vårt utvecklingsområde om ”pedagogisk dokumentation”. 

Vt 2014: Vi jobbar med utvecklingsområde ”teknik i förskolan”.

Ht 2014-Vt 2015: Vi jobbar med utvecklingsområde ”skapande i bild och form”.

Ht 2015 – Vt 2016: Vi jobbar med utvecklingsområde: ”Litteratur”

Ht 2016-Vt 2017: Vi jobbar med utvecklingsområde: ”Miljö, mat och odling”


Vår gård

Lek och rörelse är viktigt för utvecklingen, därför vill vi inspirera och stimulera till inlevelse och fantasi. När gården inte är tillrättalagd är det lättare för barnen att öva upp sin motorik. Vår gård ger barnen möjlighet till att utveckla sin motorik, sin fantasi och sin äventyrsglädje!  Tillsammans med barnen skapar vi en lustfylld gård och en plats där vi kan arbeta med läroplanens alla mål tillsammans.
Det finns en hel del forskning som beskriver hur en gård skall vara uppbyggd för att ge mesta möjliga utveckling av barn i förskolan. Den forskningen har vi tagit del av och använder tillsammans med våra och barnens ideér i det fortsatta skapandet av vår gård!

Maten

Vi är mycket glada och stolta över att kunna servera hemlagad, näringsrik mat varje dag. Vi försöker i största mån använda ekologiska och närodlade varor.
Under de dagar vi har knopp, knytte och mulle har barnen med sig sin egen lunchmatsäck i mat-termos hemifrån (ca 15-20 ggr/år).

 

En dag på förskolan

Så här kan en vanlig dag på vår förskola se ut

6.45:  Förskolan öppnar
8.00:  Frukost
9.00-11.30:  Aktiviteter utomhus (samling, utflykt, fri lek m.m.)
11.30:  Lunch (när årstiden är varm äter vi ofta utomhus)
12.15:  Sovande barn ligger ute i våra sängar (med varm sovsäck under höst, vinter, vår)
Vila för övriga barn (under vår, sommar, höst vilar vi ute i vår tältkåta)
13.00-15.00:  Aktiviteter utomhus/inomhus beroende på årstid
14.30-15.00: Mellanmål. Vi äter mellanmål ute under vår, sommar och höst
17.00:  Förskolan stänger