Om oss

Historia

Hjo
Hösten 2010 öppnade Förskolan I Ur och Skur Ute i Hjo. Marie Sundblad och Maria Karlsson startade den ekonomiska förening som driver förskolan, I Ur och Skur Ute (Skaraborg). Ganska snart började Lena Bertén hos oss och hon har också varit väldigt aktiv i starten av verksamheten. Vi började med en ganska liten barngrupp på 5 barn som omgående växte sig större. När vi nu är full barngrupp så är vi 27 barn och 5 anställda på förskolan I Ur och Skur Ute i Hjo.

Skövde
Förskolan I Ur och Skur Ute finns också i Skövde sedan våren 2015. Det är samma ekonomiska förening, I Ur och Skur Ute (Skaraborg)
som driver den förskolan. Vi finns i nybyggda lokaler bredvid naturreservatet ”Ulveksbackarna” i Skövde. Vi kan ta emot
upp till 120 barn men tar in löpande och i lagom takt.

Förskolorna i Hjo och Skövde heter båda ”I Ur och Skur Ute”. 

Driftsform

Förskolan I Ur och Skur Ute drivs som en ekonomisk förening, personalkooperativ. Vi har inget eget vinstintresse utan allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Verksamheten i Hjo och Skövde

Vår verksamhet bygger på läroplanen med naturen och miljön som en viktig del. Vår grundidé är att barns behov av kunskap tillfredsställs av vistelse i naturen, året om. Vi använder ofta naturen som pedagogiskt hjälpmedel, vilket skapar kreativa och fantasifulla barn. Vi strävar även efter att få miljömedvetna och miljöintresserade barn. Det gör vi bland annat genom att göra barnen delaktiga i olika kretslopp i naturen. Det kan till exempel vara att vi komposterar och sedan använder jorden när vi odlar och sår. Vi försöker även att handla ekologiskt och laga närproducerad mat.

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund är att verksamheten skall sträva efter att varje barn:

– Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
– Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
– Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
– Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
– Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
– Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Vi anpassar alltid verksamheten efter barnens behov och pedagogerna tar dagligen beslut om vad som passar bäst för gruppen och det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

Genom ett gott samarbete med barnens föräldrar uppnås en god kvalitet på barnomsorgen. Cirka en till två gånger per år har vi s.k. fixardagar. Då hjälps vi åt att göra vår gård och inomhusmiljö finare. Det brukar bli en trevlig dag med härliga möten och en god gemensam lunch!

I Ur och Skur

Forskning säger att utomhus skapas ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras i ett lugnare lärklimat än inomhus. Vi ser, hör, luktar, smakar, känner och berör. Kunskaperna går in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara.

Forskning visar att barn på I Ur och Skur drabbas av färre infektionssjukdomar än barn på andra förskolor. Det beror sannolikt på att virus och bakterier har svårare att spridas utomhus.

Pedagogiken I Ur och Skur har vuxit fram ur Friluftsfrämjandets friluftsskolor (skogsmulle m.m.).
1985 öppnade den första I Ur och Skur förskolan på Lidingö i Stockholm (I Ur och Skur Mulleborg).
Den finns fortfarande kvar!
Läs gärna mer om I Ur och Skur på www.iurochskur.se.